Welkom bij Logopediepraktijk de Groot

Even voorstellen… Mijn naam is Annet de Groot. 

Ruim 25 jaar run ik nu met veel plezier mijn praktijk voor logopedie. Gedurende mijn loopbaan heb ik mij gespecialiseerd in verschillende onderdelen van het vak. Van hele jonge niet-sprekende kinderen tot oudere patienten met de ziekte van Parkinson. Juist die verscheidenheid aan mensen met verschillende leeftijden, die allemaal een andere aanpak vereisen, maakt mijn werk afwisselend en uitdagend.

Mijn werkvisie is “voorkomen is beter dan genezen”. Vandaar dat ik in mijn aanpak en onderzoek de nadruk op preventie leg.

Ik ben van mening dat interdisciplinair werken onontbeerlijk is voor een goede behandeling. Daarnaast vind ik dat het individu centraal moet staan. Daarom gaat mijn aanpak altijd uit van de patient zelf.

Naast mijn reguliere logopediepraktijk houd ik mij ook bezig met het Centrum voor Opvoeding en Educatie “het Speelplein” in de wijk Zoggel in Uden en ParkinsonNet, een landelijke organisatie. Verder ben ik als gastdocent Vakgebeid Stem betrokken bij de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN).

Als gecertificeerd professioneel  stemtherapeut  heb ik ruime expertise opgebouwd met onderzoek en  behandeling van beroepssprekers met stemklachten. Juist deze volwassen beroepsgroep heeft belang bij het voorkomen van stemproblemen.

In september 2010 hebben KNO-arts-Foniater Prof. Dr. F.I.C.R.S de Jong, bedrijfsarts Dr. M.M.G.E.C de Jong en ik ieder vanuit onze eigen achtergrond en expertise Stichting VOX in het leven geroepen. Stichting Vox heeft als Nederlands Stem Expertisecentrum tot doel het bevorderen van de preventie van stemstoornissen.

Specialismes:

  • Parkinson
  • Stottertherapie
  • Dyspraxie
  • Peuters                
  • Pubers
  • Parkinson
  • Stottertherapie
  • Dyspraxie